Obdrželi jsme osvědčení EKO-KOM, a.s. pro rok 2017

EKO-KOM 2017 ROJAL

Jednou z povinností naší obchodní korporace Rojal, spol. s r.o. jakožto původce odpadů je tyto odpady sbírat a třídit. Jelikož jsme v těchto činnostech velmi svědomití, obdrželi jsme i tento rok od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. řádné osvědčení.

Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2017