Spolupráce se školami

Jsme si vědomi, že získání praxe k budoucímu povolání, je pro studenty středních a často i vysokých škol velmi obtížné. Proto spolupracujeme s několika středními školami a pomáháme s praktickým rozvojem studentů.

Spolupracujeme se školami:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, kdy k nám chodí jejich studenti v rámci praktického vyučování na odbornou praxi – zejména práce v logistice a skladování, jedná se o obor operátor logistiky. A to už pravidelně 11 let!

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola Uherské Hradiště, kdy u nás mají studenti praktickou přípravu formou odborné praxe – jedná se administrativní práce. Občasné praxe.

Kromě získání praxe pro studenty středních škol zaštiťujeme také vedení bakalářských, diplomových a absolventských prací pro studenty vysokých či vyšších odborných škol.

Kde studenti získávají praxi a jak si přivydělávají?