Analýza nebezpečí a kontrola kritických bodů HACCP

Kromě propracovaného odpadového hospodářství máme v naší obchodní korporaci Rojal spol. s r. o. zavedený a plně funkční systém HACCP neboli Hazard Analysis Critical Control Point. Jedná se o systém analýzy nebezpečí a kontroly kritických bodů, který zajišťuje zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin od výrobce až ke konečnému spotřebiteli. Systém vychází z důkladné znalosti výrobních procesů a prevence biologických, chemických a fyzikálních rizik.

Analýza nebezpečí je jedním ze základních a nejdůležitějších kroků při postupu zavádění systému HACCP v naší firmě. Ta zahrnuje hledání a zjištění všech možných zdrojů zdravotního nebezpečí od příjmu zboží až po jeho prodej konečnému zákazníkovi.

Systém HACCP se v naší firmě skládá z příručky systému kritických bodů, pracovního a provozního řádu, sanitačního řádu, záznamů o provedené sanitaci, metrologického řádu, záznamů o evidenci teplot, plánu deratizace, mapy skladu, seznamu úklidových prostředků atd.

Každoročně probíhá vnitřní audit. Jedná se o výroční revizi dodržování správné výrobní a hygienické praxe a úrovně celého systému HACCP (od sortimentu přes diagram a analýzu nebezpečí po systém sledování a vedení dokumentace). Audit je nezávislý. Je prováděn externím nebo interním pracovníkem. Vždy tím, který se sám přímo nepodílel na vytvoření HACCP v naší firmě. Při auditu je posouzena dokumentace o zavádění (plán HACCP), dokumentace související s provozováním (záznamy o sledování v kritických bodech a nápravných opatřeních) a udržováním (záznamy o ověřovacích postupech) systému. Součástí auditu je také posouzení, zda je uplatňována správná výrobní a hygienická praxe a zda jsou tyto praxe funkční. Z vnitřního auditu je vždy proveden záznam.

Ověřování metodiky měření teploty probíhá verifikací všech teploměrů minimálně 1x za 6 měsíců pomocí kalibrovaného teploměru, ze kterého je pořízen záznam o ověřování teplot.

Naši zaměstnanci jsou při vstupu do firmy a také v rámci pravidelných školení důkladně proškolováni z problematiky systému HACCP, zásadách hygienického minima, provozní hygieně a správné výrobní praxe.