Odpadové hospodářství Rojal spol. s r. o.

V roce 2003 jsme s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. uzavřeli smlouvu o sdruženém plnění. Společnost založily v roce 1997 průmyslové podniky vyrábějící balené zboží. EKO-KOM, a.s. je nezisková společnost, která vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a také využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.

Celý komplex souboru těchto činností je mezi firmami a veřejností známý pod názvem „Systém EKO-KOM.“ Systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Zajišťuje, aby odpady z použitým materiálů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a v konečné fázi využity jako druhotná surovina případně jako zdroj energie.

Jednou z povinností naší obchodní korporace Rojal, spol. s r. o. jakožto původce odpadů je tyto odpady sbírat odděleně a také mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly. U papíru, plastů, strečových či tepelně smršitelných fólií, PET láhví, skla a kartonových proložek obaly převažují.

Každý kvartál vyplňujeme Čtvrtletní výkaz, který poskytuje údaje o množství obalů, které jsme za kalendářní čtvrtletí uvedli na trh nebo do oběhu.

Veškeré procesy spojené s odpadovým hospodářstvím jsou v souladu s aktuální legislativou. Jedná se například o Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech či ČSN EN 13193 Obaly – Obaly a životní prostředí – Terminologie, ČSN 77 0053 Obaly – Odpady z obalů – Pokyny a informace pro nakládání s použitým obalem apod.

Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2009
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2010
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2011
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2012
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2013
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2014
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2015
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2016
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2017
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2019
Osvědčení EKO-KOM, a.s. pro Rojal, spol. s r. o. za rok 2021

Autorizovaná obalová společnost Eko-kom